Sympatizující členství

      Pro všechny, kteří přispívají nebo by chtěli přispívat (nejen finančně!) k lepší činnosti našeho sdružení jsme připravili možnost stát se Sympatizujícím členem občanského sdružení Valíme se ..., o.s.


Fandíte nám? Staňte se našim
Sympatizujícím členem


      Sympatizujícím členem může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Jako Sympatizující člen pak máte právo využívat výhody, které sdružení bude poskytovat svým Sympatizujícím členům (mají-li tito splněny své povinnosti vůči sdružení).

Sympatizující člen

 • má nárok na snížené startovné na vybraných akcích pořádaných sdružením;
 • má právo na účast na akcích pořádaných výlučně pro členy sdružení;
 • má nárok na slevu z komerčních aktivit nabízených sdružením.

  Pro rok 2013 je stanovena výše členského příspěvku pro Sympatizujícího člena
  na  minimálně 100 Kč.

  Sympatizující člen
 • má nárok na snížení startovného na Amatérském turnaji v TH Pokeru
 • má nárok na snížení startovného na Nástrahách velkoměsta pro celý tým
 • má nárok na snížení startovného na Valíme se Karvinou
 • má zajištěnu účast na podzimní hře, kterou bude pořádat naše sdružení pouze pro své členy.

  Členský příspěvek může být u Sympatizujícího člena snížen nebo i zcela zrušen (rozhodnutím výboru sdružení), podílel-li se v minulém období Sympatizující člen aktivně na přípravě a organizování činnosti sdružení (jedna akce - snížení o 50%; dvě a více akcí o 100%).
 •  


  Zde je umístěna přihláška k Sympatizujícímu členství ve Valíme se ..., o.s. Přihlášku si stáhněte do svého počítače, otevřete v programu Adobe Acrobat Reader (volně ke stažení na internetu), Word nebo OpenOffice (také volně ke stažení na internetu) a vytiskněte. Přihlášku je nutné poslat vyplněnou a podepsanou na adresu sdružení nebo předat kterémukoliv členu výboru sdružení.

  Využijte nově možnost on-line přihlášení do našeho sdružení v této přihlášce.

  Těšíme se na Vaše Sympatizující členství ve sdružení.  Přihláška k Sympatizujícímu členství je zde ke stažení:
  [ve formátu PDF, velikost 56 kB]
  [ve formátu DOC pro Word, velikost 72 kB]
  [ve formátu ODT pro OpenOffice, velikost 16 kB]


  On-line přihlášku k Sympatizujícímu členství naleznete zde.  V tuto chvíli je v našem sdružení evidováno již 137 Sympatizujících členů.